Anmäl er till Skadevi Handbollscup 2017

Vi hälsar dig som domare välkomen med din anmälan till Skadevi Handbollscup 2017. Utifrån cupens behov tar vi ut ett begränsat antal domare med olika legitimering. Du ansöker i formuläret nedan. Vi ser med fördel att du kan medverka under hela cupen och på så vis vara en viktig kugge i genomförandet.

Cupen spelas i hallar i Skövde med omnejd och vi är tacksamma om du klarar dina transporter själv. Vi kan endast vara behjälpliga om det anges i anmälan.

Domaranmälan är öppen fram till den 30 september 2017.

Välkomen till den 41:e upplagan av Skadevi Handbollscup i Skövde

Tävlingsledningen
Skadevi Handbollscup

Du är inloggad som {{loggedInAs}}
Dina uppgifter har hämtats automatiskt
Du verkar ha använt CupManager innan.
Om du vill kan vi hämta dina uppgifter automatiskt
Du har använt CupManager innan.
logga in för att hämta dina uppgifter

Skriv in din epost igen

Du är inloggad som {{loggedInAs}}
Dina uppgifter har hämtats automatiskt

Kontaktinformation


Licenser

Här kan du välja vilka licenser eller nivåer du är behörig till.


Annat


Avtal

Läs igenom avtalet, och godkänn det sedan nedan. Detta krävs att du godkänner för att du skall kunna gå vidare med din anmälan.

Förutsättningar domare Skadevi Handbollscup 2017

Nedan finner du kortfattad information kring vilka förutsättningar som gäller för 2017 års upplaga av Skadevi Handbollscup. Denna information kommer att kompletteras.

Domarersättningarna under Skadevi Handbollscup 2017 är ännu inte fastställd. Mer information kommer senare.

Tillresor
Mer information kommer senare.

Resor mellan hallar inom cupen
Mer information kommer senare.

Övrig milersättning
Mer information kommer senare.

Mat
Domare erbjuds cupmat på skolorna vilket kompletteras med viss kioskfika.

Matcharvoden fredag - söndag
Mer information kommer senare.

Logi
Ett begränsat antal domarpar kan erbjudas logi på hotell om förfrågan görs i samband med intresseanmälan till Cupen. Domare kan alltid erbjudas förläggning i skola utan kostnad.

Hallar
Skadevi Handbollscup spelar i haller i Skövde med omnejd.

Intresseanmälan & Uttagning
Naturligtvis önskar vi deltagande från domare som kan döma heldagar och vara med oss hela helgen. Domare kan göra intresseanmälan fram till och med den 30/9. Erforderligt antal domare kommer att tas ut. Mer information kring uttagning kommer senare.

Domarutrustning
All nödvändig domarutrustning tas med av varje domare.

Cupstart & Cupinfo
Skadevi Handbollscup 2017 spelas mellan klockan 08:00 fredagen den 3 november till cirka klockan 19:00 söndagen den 5 november. Mer information kommer senare.

När du har skickat in anmälan väljer du ev. partners och anger vilka tider du kan döma.