Bilder 2016

Bilder från årets turnering hittar du här
Volvo Salmin Intersport Skara Sommarland Arena Skövde Elins Esplanad