Domaranmälan till Skadevi Handbollscup 2019

Vi hälsar dig varmt välkommen att som domare göra din anmälan till Skadevi Handbollscup 2019.

Utifrån cupens behov kommer ett antal domare med olika legitimering att tas ut. Alla legitimeringar är välkomna! I Du ansöker och anmäler dig i formuläret nedan. Vi ser anmälan som bindande. Vi ser också med fördel att du kan medverka under hela cupen och på så vis vara en viktig kugge i genomförandet.


Cupen spelas i hallar i Skövde med omnejd och vi är tacksamma om du klarar dina transporter själv och är tydlig i tilläggsinformationen vad som gäller dina transporter oavsett du kör själv eller samåker och anger med vem.

Vi kan endast vara behjälplig med transporter om det tydligt anges i anmälan.

Domaranmälan är som längst öppen fram till den 29 september 2019. Bekräftelse kan komma att göras löpande utifrån gjorda anmälningar, dock senast den 2 oktober.

Arvode/matchersättning:
P18 & F19: 2 x20 min = 180 kr
U16: 2 x 20 min = 140 kr
U14: 2 x 15 min = 105 kr
U14-U11: 2 x 12 min = 84 kr
U10: 2 x 12 min = 50 kr (Föreningsdomare)
U9 Minihandboll: 1 x 15 min = 35 kr (Föreningsdomare)

Domarna erbjuds det traditionella deltagarkortet för mat under cupen samt en fika fikabiljett att lösa in i kioskerna.

Reseersättning under cup enligt fast taxa vid ev förflyttning mellan hallarna och tillresor enligt billigaste färdsätt alt. 18,5 kr/mil och bil.

Reseplaneringen till och från Skadevi Handbollscup skall redovisas i samband med anmälan och skall godkännas om inte samåkning sker. Samåkning prioriteras.

Vid långa resor, där behov av logi finns, har vi boket ett begränsat antal hotellrum. Samtliga förläggs i dubbelrum men kan vid behov även ske i skolsal. Anmälningsorningen följs vid ev. behov av prioritetring.

Varmt välkomna till den 43:e upplagan av Skadevi Handbollscup i Skövde

Tävlingsledningen
Skadevi Handbollscup

Du är inloggad som {{loggedInAs}}
Dina uppgifter har hämtats automatiskt
Du verkar ha använt CupManager innan.
Om du vill kan vi hämta dina uppgifter automatiskt
Du har använt CupManager innan.
logga in för att hämta dina uppgifter

Skriv in din epost igen

Du är inloggad som {{loggedInAs}}
Dina uppgifter har hämtats automatiskt

Kontaktinformation


Bankuppgifter

Du måste ange dina bankuppgifter. Dessa använder vi för att kunna betala ut dina pengar.

Välj land först

Licenser

Här kan du välja vilka licenser eller nivåer du är behörig till.


Annat


Avtal

Läs igenom avtalet, och godkänn det sedan nedan. Detta krävs att du godkänner för att du skall kunna gå vidare med din anmälan.

Förutsättningar domare Skadevi Handbollscup 2019

Nedan finner du kortfattad information kring vilka förutsättningar som gäller för 2019 års upplaga av Skadevi Handbollscup.

Jag godkänner domarersättningarna under Skadevi Handbollscup 2019 enligt inbjudan.

Tillresor
Skall anmälas och godkännas i samband med anmälan. Samåkning skall ske.

Resor mellan hallar inom och under cupen
Samåkning i egen bil enligt fastställda ersättningar för förflyttning mellan hallarna under cup.

Övrig milersättning
Vid tillresor osv. ersätts varje fordon vid samåkning med 18,5 kr/mil.

Mat
Domare erbjuds cupmat på skolorna vilket kompletteras med viss kioskfika.

Matcharvoden fredag - söndag
Se inbjudan.

Tröjstorlek
Vi önskar din tröjstorlek ifall vi hittar sponsor för en eventuell beställning av t-shirt.

Logi
Ett begränsat antal domarpar kan erbjudas logi på hotell om förfrågan görs i samband med intresseanmälan till cupen. Domare kan alltid erbjudas förläggning i skola utan kostnad.

Hallar
Skadevi Handbollscup spelar i haller i Skövde med omnejd.

Intresseanmälan & Uttagning
Naturligtvis önskar vi (och prioriterar) deltagande från domare som kan döma heldagar och vara med oss hela helgen. Domare kan göra intresseanmälan fram till och med den 29/9. Erforderligt antal domare kommer att kunna tas ut löpande fram till den 2 oktober.

Domarutrustning
Respektive domare ansvarar för all erfordlig domarutrustning.

Cupstart & Cupinfo
I och med denna anmälan blir du inbokad att döma under Skadevi Handbollscup 2019.
Det åligger dig att så skyndsamt som möjligt, men senast 5 oktober, avanmäla din medverkan om du får förhinder. Därefter betraktas det som ett återbud.

Det åligger oss som arrangör att meddela dig om du blir uttagen eller ej, om det är en överkapacitet av anmälda domare och att vi inte kan ge alla tillräckligt många matcher osv senast den 2 oktober.

Skadevi Handbollscup 201 spelas mellan klockan 08:00 fredagen den 1 november till cirka klockan 19:00 söndagen den 3 november.

Kan man inte deltaga under hela turneringen skall detta anges i samband med anmälan. Sker inte detta likställs det med återbud.

Skadevi Handbollscup är en handbollsmanifestation och en bred ungdomsturnering i vilken du accepterar att bli tilldelad matcher i mixade och vilka åldersklasser som helst. Vi ser det som lika viktigt med domare och matchledare på alla nivåer och som kan bemöta både spelare och ledare på allra bästa sätt. Om du inte vill döma ex. U16, P18 eller F19 anger du det i meddelanderutan.

Du kommer att tilldelas matcher under hela helgen.

Dialog, svarstider och uppförande mot oss som arrangör, spelare, ledare, publik och övriga domarkollegor skall skötas på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt. Varje enskild domare skall enskilt svara och lämna information utan att lita på att kollega gör detta.

Du har att vara matchklar vid planen minst 15 minuter innan utsatt matchstart samt se till att sköta de åtaganden (givna matcher) under helgen som ålagts dig.

Du har ingen rätt att byta matcher och eller ändra schemat utan kontakt med Tävlingsledningen.

Du anger önskemål om en domarkollega, men det är ingen garanti för att ni får döma ihop. "Par om tre domare" välkomnas och kan komma att sättas samman under turneringen för att opimera tillsättningarna och skapa det bästa för för lagen.

Vid avvikeles från RF:s, SHF:s eller Skadevi Handbollscups värderingar i anslutning till cupen, så har vi rätten att vidta åtgärder i form av arvodesavdrag (böter) och/eller i värsta fall avstängning från cupen. Samtliga incidenter, återbud osv. rapporteras till respektive domares domaransvarig.

Varmt välkomna till en ny handbollsfest, Skadevi Handbollscup 2019.

Tävlingsledningen
Skadevi Handbollscup

Personuppgifter

Om turneringen vill kan de visa mitt namn offentligt, t.ex. för att andra domare ska kunna välja mig som partner, eller i matchtabeller i turneringens spelschema

När du har skickat in anmälan väljer du ev. partners och anger vilka tider du kan döma.