Ändringar 2022-10-20

P11

Grupp 1 - Tidsjusteringar söndag

Grupp 3 - Gruppen kompletteras med Kärra HF, ny lottning och tidsjusteringar

Grupp 4 - Tidsjusteringar söndag