Ändringar 2018-10-30

P10
Ny lottning kommer att ske pga. urdragningar. Inga nya starttider för lagen

P11

Grupp 6 och 7 omlottas till dubbelmöte

Grupp 5 ny tid lördag

P12

Alingsås vit-Uppsala ny tid fredag

Nytt B-slutspel

P13

Grupp 3 ny tid lördag

P14

Grupp 1 omlottad till dubbelmöte

Grupp 4 omlottad till dubbelmöte

Grupp 3 tidsjusteringar fredag

Grupp 5 tidsjusteringar lördag

Nytt B-slutspel

F11

Tidsjusteringar A o B-slutspel lördag

A-slutspel tidsjusteringar

F13

Grupp 7 14.30 matchen flyttas från Stöpen till Skara

F14
Grupp 7 nya tider fredag

Tidsjusteringar A-slutspel

F16

Grupp 4 omlottad till dubbelmöte.

Grupp 3 ny lördags tid

Nytt B-slutspel

Tävlingsledningen

Skadevi Handbollscup