Ändringar 2022-11-04

P10

Grupp 1 - Kärra HF 1 utgår
Grupp 2 - Kärra HF 2 utgår

Till följd av dessa urdragingar har ny spelordning upprättats från och med lördag. Se över era matcher för lördagen.

Ändringar för söndagens spelschema kommer att göras under lördag. Nytt ändringsmeddelande kommer att komma.